Kolonie

Ramowy program kolonii letnich – Korzkiew 2018.
„Szlakiem Orlich Gniazd”
TERMIN 13.07. – 20.07.2018 r. CENA 1.290 zł

Organizator: Gabinet Terapeutyczny Synapsa Ewa Czapiga
76-200 Słupsk, ul. Bukowa 72, tel. 728333960
Działalność na podstawie wpisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – NIP 8391519318 oraz wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod nr 471

Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 15 lat
Łącznie na kolonii wypoczywać będzie 45 dzieci (3 grupy)
Lokalizacja: Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi.
Środek transportu: autokar (ubezpieczenie podróżnych), autokar do dyspozycji na miejscu przez cały okres wypoczynku.

Informacje ogólne: wypoczynek w obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie – ośrodek wczasowy.
Wyżywienie: 4 posiłki dziennie w miejscu wypoczynku, przygotowywane na miejscu, serwowane.

Cele wychowawcze:
Realizacja programu kolonii i hasła przewodniego „Szlakiem Orlich Gniazd”.
Bezpośrednie sąsiedztwo wspaniałego świata przyrody starego parku z wiekowymi, uznanymi za pomniki przyrody drzewami. Jurajski krajobraz z dolinkami i wapiennymi skałami, zakwaterowanie u stóp zamkowego wzgórza z odbudowanym XIV- wiecznym zamkiem, to gwarancja wypoczynku na świeżym powietrzu. Poznanie Ojcowskiego Parku Narodowego, oprócz walorów turystycznych, przyczyni się do edukacji przyrodniczej uczestników kolonii.

Program służy:
Wypoczynkowi dzieci w sposób czynny i ciekawy.
Zabawie twórczej będącej wielopłaszczyznową sceną rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci.
Zachęcaniu do podejmowania i realizowania własnych pomysłów w sytuacjach otwartych i niepewnych. Rozbudzeniu kreatywności dziecięcej.
Organizacji wycieczek krajoznawczych dla poznania piękna okolic.
Kształtowaniu umiejętności empatycznego współdziałania w grupie.
Wzbogacaniu wiedzy o środowisku, w którym żyjemy oraz rozwijaniu zainteresowań problematyką ekologiczną.
Wzbogacaniu wiedzy o przeszłości – jak żyli nasi przodkowie.

Zamierzenia wychowawcze:
Integracja dzieci poprzez pracę w zespole.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności.
Pobudzanie potrzeby współdziałania oraz swobody wyrażania myśli i uczuć.
Inicjowanie współzawodnictwa.
Wzbudzanie inwencji twórczej.
Poznawanie sposobów komunikacji z ludźmi.

Założenia programowe:
Stworzenie warunków do wypoczynku w miłej i przyjaznej atmosferze.
Poznanie okolicznych krajobrazów poprzez wędrówki, gry terenowe i spacery.
Warsztaty ekologiczne, zajęcia plastyczne i teatralne.
Rozrywka i zabawa oraz zajęcia sportowe.

Wycieczki dostosowane do wieku i możliwości uczestników kolonii.
13.07.2018 r. – godz. 09.00 zbiórka Plac Zwycięstwa 3 (przed Ratuszem) w Słupsku i przedstawienie regulaminu podróży, przejazd do Korzkwi, godziny popołudniowe przyjazd na miejsce zakwaterowania w Ośrodku Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi,32-088 Przybysławice. Zapoznanie się z miejscem zakwaterowania.

14.07.2018 r. – zajęcia w grupach – przedstawienie regulaminu przeciwpożarowego i sanitarnego kolonii, zajęcia integracyjne „Poznajmy się”, tworzenie kodeksu kolonisty „Zgrana paczka” – regulamin kolonii, zapoznanie się z najbliższą okolicą – kompleks sportowo-rekreacyjny. „Niebieski szlak” Korzkiew – Prądnik Korzkiewski przez Dolinę Prądnika.

15.07.2018 r. – zapoznanie z zasadami i zwyczajami panującymi na kolonii; przedstawienie regulaminu poruszania się po drogach, wycieczka szlakiem Warowni Jurajskich do Wąwozu Ciasne Skałki. Zajęcia plastyczne „Pocztówka z wakacji”.

16.07.2018 r. – warsztaty ekologiczne – zielonym szlakiem do Jaskini Ciemnej – zabawy terenowe. Warsztaty z pizzy z konsumpcją. Gry i zabawy sportowe na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

17.07.2018 r. – Szlakiem Orlich Gniazd – chata pustelnika, Źródło Miłości, skałka Igła Deotymy, Maczuga Herkulesa oraz inne skarby przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego.

18.07.2018 r. – nasza pracownia plastyczna – „Kamienne pamiątki” – malowanie kamyków metodą decoupage lub filcowanie – robienie ozdób z wełny czesankowej; ognisko z pieczeniem kiełbasek, nauka piosenek regionalnych.

19.07.2018 r. – autokarowa wycieczka do Krakowa. Chrzest kolonijny, quizy i konkursy wiedzy o regionie. Uroczyste zakończenie i podsumowanie wypoczynku. Dyskoteka.

20.07.2018 r. – po śniadaniu wyjazd do Słupska, obiad w formie suchego prowiantu, przyjazd na miejsce – Plac Zwycięstwa w Słupsku – ok. 19 – 20 (dokładne informacje przekażemy telefonicznie ), przekazanie uczestników wypoczynku rodzicom/ opiekunom prawnym.

Na terenie ośrodka dostęp do sklepiku.
Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł (gotówką w siedzibie firmy lub na konto nr 63 1940 1076 6119 3109 0000 0000) w terminie do 15 kwietnia br. gwarancją rezerwacji miejsca. Pozostała kwota 990 zł do dnia 01 czerwca 2017 r. Karta uczestnika wypoczynku do pobrania w siedzibie Gabinetu Synapsa, przy ul. Bukowej 72 (po telefonicznym uzgodnieniu tel. 728 333 960) lub ze strony internetowej www.biofeedbacksynapsa.tp2.pl.
Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową spełniającą wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Pomorskiego.
Ubezpieczenie NW, ubezpieczenie pasażerów autokaru.

Pobierz kartę zgłoszenia. doc>>>

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij