Oferujemy pomoc w zakresie

1. Terapia integracji sensorycznej (diagnoza i terapia) ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy, ale jednocześnie jest to ciężka praca pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty. Terapia kierowana jest do dzieci mających trudności z nauką, z dysfunkcjami psychoruchowymi, emocjonalnymi, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, , autystycznych, z zespołem Downa. Terapia może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach – diagnozie.

2.Trening uwagi słuchowej wg metody A. TOMATISA w naszym gabinecie prowadzony jest wyłącznie za pomocą sprzętu przetwarzającego dźwięk w sposób analogowy. Terapeuta, zatrudniony w gabinecie Synapsa, posiada umiejętność wykonywania badań uwagi słuchowej, lateralizacji i samodzielnego układania programów terapeutycznych.

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ, STYMULACJA AUDIO-PSYCHO-LINGWISTYCZNA

3. Sensomotyryka – terapia jest przeznaczona głównie dla dzieci z trudnościami szkolnymi – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyspraksja. Jednak ze względu na fakt, że metoda wspomaga rozwój w różnych obszarach funkcjonowania, w terapii uczestniczą dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, ADHD, zespołem Downa, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzeniami koordynacji, dysfunkcjami ruchowymi, obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej oraz opóźnionym rozwojem mowy.

4. Metoda Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. Diagnostyka, trening słuchowy i lateralny z wykorzystaniem urządzenia Audio4Lab i AudioTrainer 3000. Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych z:

  • trudnościami w nauce
  • problemami w nauce czytania i pisania
  • dysleksją
  • zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  • trudnościami w lateralizacji
  • problemami logopedycznymi ( np. problemy z wymową)
  • funkcjonowaniem mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze)

U osób starszych metoda Warnkego wykorzystywana jest w celu opóźnienia procesów demencyjnych i tych związanych z pogorszeniem słyszenia.

5. Terapii Ręki – jej celem jest usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Terapia dostarcza wielu wrażeń dotykowych niezbędnych w poznawaniu, rozróżnianiu, rozpoznawaniu różnych kształtów, powierzchni, faktur.

Jeśli Twoje dziecko szybko męczy się podczas pisania, rysowania, wycinania, a trzymanie w ręku długopisu, czy nożyczek jest frustrujące serdecznie zapraszamy na zajęcia Terapii Ręki.

6. EEG-Biofeedback to trening mózgu, który poprawia koncentrację uwagi, usprawnia pamięć, pomaga panować nad reakcjami emocjonalnymi.Indywidualne treningi z dyplomowanym terapeutą przeznaczone dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i starszych.

Problemy szkolne: zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.
Zaburzenia zachowania: impulsywność, nadaktywność ruchowa, ADHD, ADD, autyzm, zespół Aspergera.

Osoby zdrowe: poprawa koncentracji uwagi, zwiększenie zdolności uczenia się (maturzyści, studenci), nauka radzenia sobie ze stresem – szybkiego wchodzenia w stan relaksu.

7. Terapia pedagogiczna – korekta obniżonych funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowych, ruchowych, integracyjnych). Nauka i usprawnianie umiejętności czytania, stymulowanie rozwoju funkcji językowo-słuchowych, pamięci i uwagi. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości na potrzeby grupy, budzenie ciekawości poznawczej, wzbogacanie zasobu słownictwa.

8. Terapia czaszkowo-krzyżowa – pomoc w walce z bólem kręgosłupa, w problemach związanych z depresją, lękiem, traumą, fobią; zwalczanie bezsenności, nerwic; pomoc w problemach z koncentracją, nadpobudliwością, szczególnie u dzieci i młodzieży. Terapia ma szerokie zastosowanie w niwelowaniu problemów związanych z autyzmem, porażeniem mózgowym, zespołem Downa. W tym wypadku, terapia czaszkowo-krzyżowa, ma łagodzić objawy tych chorób lub schorzeń.

9. Diagnoza gotowości szkolnej

10. TUS – trening umiejętności społecznych.

 

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij